Αρχική Επικοινωνία
Δουλούδης Αθ. Λάμπρος
Διεύθυνση:
Βιοτεχνία: Αγνάντια

Κατάστημα: Κ.Παλαιολόγου 7
Αλεξανδρούπολη
68100

Τηλέφωνο: Βιοτεχνίας: 25510 51722, Κατ/ματος: 25510 24814
Fax: 25510 51452